Dětské krizové centrum

Nejčastější problémy

Jak Ti může pomoci Dětské krizové centrum?

Dětské krizové centrum..

má několik různých registrovaných služeb a péčí pro vás děti nebo pro vaše rodiče nebo pro vaši celou rodinu. Pokud se zajímáš o jednotlivé služby a péče, podívej se dál. Pokud si nebudeš jistý nebo něčemu neporozumíš, neváhej a kontaktuj nás prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Jsme tu pro Tebe….

Krizová pomoc

Služba krizové pomoci je tu pro tebe, aby ti pomohla řešit problémy nebo nelehkou situaci, ve které se nacházíš. Služba je zacílena hlavně na děti týrané (fyzicky a psychicky, odkaz na cihlu), zneužívané (sexuální týrání, sexuální experimentování, odkaz na cihlu), zanedbávané (např. pro děti, o které se rodiče nezajímají či nevnímají, co jejich děti potřebují, odkaz na cihlu) či jinak ohrožené na zdravém vývoji (např. násilí mezi rodiči, konflikty rodičů, časté hádky rodičů, závislost rodičů na alkoholu/drogách/jiná závislost, dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, závažné onemocnění někoho blízkého v rodině) a pro děti a jejich rodiny v závažných životních situacích (např. rozvod rodičů, úmrtí blízké osoby). Službu také nabízíme dětem, které byly např. přepadeny, dětem, kterým někdo ublížil (nebo chtěl ublížit) nebo byly svědky násilného trestného činu nebo byly svědky autonehody, apod.

Službu také nabízíme pro děti, které mají problémy doma, ve škole (šikana, problémy s vrstevníky, výchovné problémy) nebo kdekoliv jinde. Poskytování služby krizové pomoci vychází ze zákonů (např. zákon o sociálních službách a zákona o obětech trestných činů). Služba je bezplatná (zadarmo).

Dětské krizové centrum mohou kontaktovat děti ze všech měst či vesnic v České republice. Není rozhodující, kde bydlíš nebo kde se zdržuješ. Službu krizové pomoci nabízíme pro děti ve věku 0 až 18 let, resp. do 26 let, a rodiny dětí. V Dětském krizovém centru službu poskytují sociální pracovníci a psychologové. Pokud s námi budeš v jakémkoliv kontaktu, vždy se ti představí. Většinou s dětmi pracují psychologové a sociální pracovníci se věnují rodičům. Naše zařízení můžeš kontaktovat úplně sám nebo spolu s rodiči nebo s jakoukoliv osobou, která je ti blízká (např. sourozenec, kamarád, babička, strýc, apod.).

Pokud se k nám rozhodneš přijít, můžeš přijít v doprovodu někoho blízkého (najdeš nás zde)

S dětmi pracujeme v místnostech, které jsou k tomu vybaveny (v místnosti jsou křesla, stolek, skříně, počítač – nic by tě nemělo překvapit, odkaz na foto). Na prvním kontaktu s námi budeš dotazován na tvoje osobní údaje (tzn. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, popř. telefonní kontakt). Tyto údaje budeš společně vyplňovat do formuláře s naším pracovníkem. Můžeš se rozhodnout zůstat i v anonymitě (tzn. nesdělovat podrobné identifikační údaje), pokud je to tak pro tebe lepší. Pokud se tak rozhodneš, budeš evidován v našem zařízení pod křestním jménem nebo přezdívkou a dále budeme po tobě požadovat pouze sdělení městské části nebo okresu/kraje, ze kterého pocházíš; to znamená, že nebudeme v takovém případ chtít celou tvoji adresu.

Pokud přijdeš s rodičem, rodič sám vyplní tzv. formulář.

Později tě pracovník seznámí i s dalšími informacemi o možnostech a průběhu služby v našem zařízení. Neboj se doptat na vše, co tě bude zajímat nebo čemu neporozumíš. Rádi bychom ti také sdělili, že v některých závažných případech se naše zařízení musí obracet na policii nebo „sociálku“. Neboj se, vždy se ti snažíme pomoci a vše ti vysvětlíme.

Naše zařízení má provozní dobu, tzn. dobu, kdy nás můžeš zastihnout.

Pondělí, středa: 8.00 – 16.00 h

Úterý, čtvrtek: 8.00 – 18.00 h

Pátek:     8.00 – 14.00 h.

Bude moc fajn, když se k nám objednáš, kontaktuj nás na těchto telefonních číslech:  241 480 511 nebo 777 664 672 nebo e-mailem: ambulance@ditekrize.cz.

Můžeš taky k nám přijít na tuto adresu: Dětské krizové centrum, z.ú., V Zápolí 1250, 141 00 Praha 4 – Michle.

Krizová okamžitá pomoc

Součástí krizové pomoci je i tzv. jednorázová okamžitá pomoc dětem a dospívajícím bez objednání, a to vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 18 h.

Služba je bezplatná (zadarmo).

Služba okamžité krizové pomoci je z Nadačního fondu rodiny Orlických.

Při poskytování této služby se potkáš se sociálním pracovníkem nebo psychologem, který se ti bude věnovat. Všechny ostatní podmínky poskytování služby jsou shodné s tím, co je uvedeno výše. Pokud je ti něco nesrozumitelné, neváhej a kontaktuj nás (telefonicky nebo e-mailem).

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je tu pro tebe, aby ti pomohla řešit problémy nebo nelehkou situaci, ve které se nacházíš. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Dětského krizového centra je zaměřena na poskytování odborné pomoci rodinám s dětmi (jedná se o rodiny, ve kterých děti vyrůstají – ať je to rodina vlastní nebo jakákoliv jiná, např. pěstounská, apod.).

Služba se tedy zaměřuje na děti, které jsou ohroženy na svém vývoji či zdraví dlouhodobou nepříznivou situací (např. rozvod rodičů, dlouhodobé konflikty rodičů, problémy spojené s kontaktem dětí s rodičem/rodiči, apod.) nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku týrání, sexuálního zneužívání či zanedbávání (odkaz na cihlu) či naděti, které  jsou jinak ohrožené na zdravém vývoji a všestranném rozvoji negativními vlivy v prostředí (např. násilí rodičů vůči sobě navzájem, závislost rodiče na alkoholu/drogách, problémy ve vztazích uvnitř rodiny, problémy rodičů s výchovou o děti, apod.).

Služba je také určena pro děti, které pobývají mimo vlastní rodinu a řeší se jejich možnost návratu zpět do rodiny (někdy se tomu říká „sanace“).

Poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vychází ze zákonů (např. zákon o sociálních službách a zákona o obětech trestných činů).

Služba je bezplatná (zadarmo).

Dětské krizové centrum mohou kontaktovat děti ze všech měst či vesnic v České republice. Není rozhodující, kde bydlíš nebo kde se zdržuješ. Sociálně aktivizační službu nabízíme pro děti ve věku 0 až 18 let, resp. do 26 let, a rodiny dětí. V Dětském krizovém centru službu poskytují sociální pracovníci a psychologové. Pokud s námi budeš v jakémkoliv kontaktu, vždy se ti představí.

Naše zařízení můžeš kontaktovat úplně sám nebo spolu s rodiči nebo s osobou, která je ti blízká (např. sourozenec, kamarád, babička, strýc, apod.). Pokud se k nám rozhodneš přijít, můžeš přijít v doprovodu někoho blízkého. (najdeš nás zde)

S dětmi pracujeme v místnostech, které jsou k tomu vybaveny (v místnosti jsou křesla, stolek, skříně, počítač – nic by tě nemělo překvapit. (foto)

Na prvním kontaktu s námi budeš dotazován na tvoje osobní údaje (tzn. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, popř. telefonní kontakt). Tyto údaje budeš společně vyplňovat do formuláře s naším pracovníkem. Pokud přijdeš s rodičem, rodič sám vyplní tzv. formulář.

Později tě pracovník seznámí i s dalšími informacemi o možnostech a průběhu služby v našem zařízení.

Neboj se doptat na vše, co tě bude zajímat nebo čemu neporozumíš.

Rádi bychom ti také sdělili, že v některých závažných případech se naše zařízení musí obracet na policii nebo „sociálku“. Neboj se, vždy se ti snažíme pomoci a vše ti vysvětlíme.

Naše zařízení má provozní dobu, tzn. dobu, kdy nás můžeš zastihnout. (více zde)

Uvítáme, když se k nám objednáš, kontaktuj nás na těchto telefonních číslech - 241 480 511 nebo 777 664 672 nebo e-mailem: ambulance@ditekrize.cz.

Můžeš taky k nám přijít na tuto adresu: Dětské krizové centrum, z.ú., V Zápolí 1250, 141 00 Praha 4 – Michle.

Pokud je ti něco nesrozumitelné, neváhej a kontaktuj nás (telefonicky nebo e-mailem).

Péče sociálně-právní ochrany dětí

Péče sociálně-právní ochrany dětí je určena pro děti (dětmi rozumíme osoby ve věku 0 až 18 let), které potřebují pomoci řešit svojí obtížnou situaci. Péče je často poskytována i rodičům nebo dalším pečujícím osobám o děti (např. pěstounům, osvojitelům, prarodičům, kteří pečují o dítě, apod.). Čerpat péči mohou celé rodiny a její členové.

Jedná se o děti:

  • jejichž rodiče
  • neplní povinnosti vůči vlastním dětem (obecně se říká, že rodiče mají „rodičovskou odpovědnost“ vůči vlastním dětem – rodiče zodpovídají za péči o děti, ale i za jejich vývoj, apod.), nebo
  • nevykonávají (např. pro nízký věk, postižení, závislost rodičů na alkoholu nebo jiných návykových látkách) nebo zneužívají svoje práva vůči dětem
  • které byly svěřeny do výchovy jiné osoby než rodiče a tato osoba neplní povinnosti vůči dětem v jejich péči
  • na kterých byl spáchán trestný čin nebo je podezření ze spáchání takového činu (zejména problematika syndromu CAN – viz odkaz na cihličku)
  • které se nacházejí v závažných životních situacích (např. rozpad rodiny)
  • které jsou/byly vystavené silně traumatizujícímu zážitku
  • které jsou ohrožené sociálním vyloučením
  • které jsou ohrožené na zdravém vývoji naléhavou situací v rodina
  • s akutně vyhrocenými výchovnými problémy
  • které se nacházejí v dlouhodobě setrvávající zátěžové situaci vznikající mimo rodinu (např. ve škole, na kroužku – jedná se např. o šikanu, problémy s vrstevníky, apod.).

Péče je také nastavena pro děti, které se cítí být ohroženými nebo jsou ohrožené, jak osobami (blízkými nebo cizími), tak i situacemi.

V Dětském krizovém centru péči dětem poskytují sociální pracovníci a psychologové. Pokud s námi budeš v jakémkoliv kontaktu, vždy se ti představí.

Naše zařízení můžeš kontaktovat úplně sám nebo spolu s rodiči nebo s osobou, která je ti blízká (např. sourozenec, kamarád, babička, strýc, apod.). Pokud se k nám rozhodneš přijít, můžeš přijít v doprovodu někoho blízkého. (najdeš nás zde)

S dětmi pracujeme v místnostech, které jsou k tomu vybaveny (v místnosti jsou křesla, stolek, skříně, počítač – nic by tě nemělo překvapit, (foto). Na prvním kontaktu s námi budeš dotazován na tvoje osobní údaje (tzn. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, popř. telefonní kontakt). Tyto údaje budeš společně vyplňovat do formuláře s naším pracovníkem. Pokud přijdeš s rodičem, rodič sám vyplní tzv. formulář.

Později tě pracovník seznámí i s dalšími informacemi o možnostech a průběhu péče v našem zařízení.

Neboj se doptat na vše, co tě bude zajímat nebo čemu neporozumíš. Rádi bychom ti také sdělili, že v některých závažných případech se naše zařízení musí obracet na policii nebo „sociálku“. Neboj se, vždy se ti snažíme pomoci a vše ti vysvětlíme. V rámci této služby se snažíme předcházet některým situacím, které jsou ohrožující pro děti v rámci preventivních aktivit (komiksy).

Naše zařízení pořádá různé akce pro děti (např. Den otevřených dveří nebo filmový festival Odvrácená strana dětství, účastníme se řady akcí pro děti). O našem zařízení nebo o dětských právech se tak můžeš dozvědět více.

Pro děti máme řadu letáků, brožur a komiksů. Podívej se na naše webové stránky. Naše zařízení má provozní dobu, tzn. dobu, kdy nás můžeš zastihnout.

Pondělí, středa: 8.00 – 16.00 h

Úterý, čtvrtek: 8.00 – 18.00 h

Pátek:     8.00 – 14.00 h.

Uvítáme, když se k nám objednáš, kontaktuj nás na těchto telefonních číslech - 241 480 511 nebo 777 664 672 nebo e-mailem: ambulance@ditekrize.cz.

Můžeš taky k nám přijít na tuto adresu: Dětské krizové centrum, z.ú., V Zápolí 1250, 141 00 Praha 4 – Michle.

Pokud je ti něco nesrozumitelné, neváhej a kontaktuj nás (telefonicky nebo e-mailem).

Zdravotní služby

Dětské krizové centrum poskytuje i zdravotní služby pro děti i pro dospělé osoby.

Zdravotní služby pro specializaci „klinická psychologie“ jsou také registrovanou službou v Dětském krizovém centru a upravují ji příslušné zákony (zákon o zdravotních službách). Zdravotní služby poskytujeme na adrese: V Zápolí 1250/21, Praha 4 – Michle.

Ordinační doba:  

Pondělí: 8.00 – 14.00 h

Úterý: 8.00 – 18.00 h

Středa: 8.00 – 14.00 h

Čtvrtek: 8.00 – 14.00 h

Pátek:     8.00 – 10.00 h.

Objednávat se lze následovně:  

1) telefonicky  na čísle  241 480 511 nebo 777 664 672.

2)  elektronicky  na adrese: ambulance@ditekrize.cz

3)  osobně na adrese zařízení.

Zdravotní služby jsou poskytovány psychology a nezdravotnickým personálem (např. sociálním pracovníkem). I když je to zdravotní služba, nepotkáš nás v bílém plášti. Naše ordinace je běžná místnost, kterou znáš. Je vybavena stolem, křesly, skříněmi, počítačem, květinami, ale i hračkami apod. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, to znamená, že  pro tebe je bezplatná (zdarma).

Naše zařízení můžeš kontaktovat úplně sám nebo spolu s rodiči nebo s osobou, která je ti blízká (např. sourozenec, kamarád, babička, strýc, apod.). S výše uvedenými osobami můžeš přijít v doprovodu (odkaz na mapu).

Zdravotní služby Dětského krizového centra jsou zaměřeny pro:

 • děti týrané či sexuálně zneužívané (odkaz na cihlu)
 • děti traumatizované jakoukoliv ohrožující situací - přepadení, fyzický útok, dopravní nehoda aj.
 • děti traumatizované přítomností při ohrožení jiné osoby - přepadení, fyzický útok, domácí násilí, dopravní nehoda aj.
 • děti úzkostné, bojácné, nejisté, sklíčené, s neurotickými poruchami
 • děti s poruchami emocí či chování, včetně sebepoškozování, sebevražedných pokusů
 • děti s poruchami mezilidských vztahů (v rodině, mezi vrstevníky apod.)
 • děti s vývojovými psychickými poruchami
 • dospělé osoby bez ohledu na věk, vystavené traumatizujícím okolnostem, zejména výše vymezeným, a to v přítomné době i v minulosti
 • děti a dospělé osoby ohrožené důsledky traumatizace – s rizikem sebepoškozování, sebedestruktivních tendencí, s masivní úzkostí apod.

Další informacemi o možnostech a průběhu péče v našem zařízení se dozvíš při prvním kontaktu.

Zdravotní služby nelze v Dětském krizovém centru poskytovat anonymně.

Podle tvého věku a tvé situace budeme nebo nebudeme potřebovat souhlas rodičů s poskytováním zdravotní služby.

Vše si ještě objasníme při objednání nebo při prvním kontaktu.

Pokud je ti něco nesrozumitelné, neváhej a kontaktuj nás (telefonicky nebo e-mailem).

Linka důvěry

Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy si neví rady nebo prožívá něco, s čím by se rád někomu svěřil…Může se však stydět o tom někomu říct či mít obavy z reakce okolí, někdy nemusí být snadné najít ta pravá slova či někoho, kdo by ho vyslechl…

Ať už to máte tak či onak a zabrousili jste na naše stránky kvůli sobě či někomu jinému, můžete se na nás obrátit. Na Lince důvěry Dětského krizového centra si můžete promluvit s někým, kdo vám bude naslouchat a pomůže vám s hledáním možného řešení.

S čím se na nás můžeš obrátit?

Děti i dospělí se na nás obracejí s různými příběhy a zkušenostmi. Někdy napíší krátký dotaz, někdy zavolají a můžeme si s nimi o tom, co prožívají, popovídat. Je pro nás důležité pozorně vyslechnout to, co volající zažívá, porozumět tomu, co se v jeho situaci děje a jak se cítí. Chceme jim vyjádřit naši podporu a ocenit je za to, že našli sílu a kontaktovali nás. Někdy to pro ně není jednoduché. Je však dobře, že pro sebe hledají pomoc, protože nemusí být sám a pomoc někoho dospělého si zaslouží.Pokud přemýšlíš, zda zavolat na Linku důvěry nebo jsi zvědavý/á, s čím se na nás lidé obrací, můžeš se podívat na příběhy, které pro naše internetové stránky napsali žáci ZŠ a ke kterým jsme zpracovali několik odpovědí. Neboj, tyto příběhy jsou vymyšlené. U nás jsou příběhy volajících v bezpečí.

Jsme Ti nepřetržitě k dispozici na telefonních číslech 241 484 149 či 777 715 215, na kterých si s námi můžeš popovídat. Možnost zasílání SMS zpráv je blokována operátorem. Spojit se s námi můžeš také prostřednictvím skypu, emailu, chatu či přijít do naší ambulance.

S čím se na nás můžeš obrátit?
Pokud přemýšlíš, zda zavolat na Linku důvěry nebo jsi zvědavý/á, s čím se na nás lidé obrací, můžeš se podívat na příběhy, které pro naše internetové stránky napsali žáci ZŠ a ke kterým jsme zpracovali několik odpovědí. Neboj, tyto příběhy jsou vymyšlené. U nás jsou příběhy volajících v bezpečí.

Jak to bude vypadat, když se na LD DKC dovoláš?
V telefonu se vám ozve: „Linka důvěry Dětského krizového centra, dobrý den.“
Není nutné se představovat, naše linka je anonymní. To znamená, že nám nemusíš říkat žádné údaje, které nechceš, abychom věděli. Tato anonymita platí i pro naše pracovníky.

Co když je telefon obsazený či se hlásí jako nedostupný?
V tu chvíli mluvíme s tím, kdo se dovolal před vámi. Určitě to proto nevzdávej a zkus to za chvíli znovu.

Můžeme vidět tvoje telefonní číslo?
Ctíme anonymitu volajícího, proto nemůžeme vidět ani tvoje telefonní číslo ani ho nemůžeme nijak podle signálu dohledat.
Víme o tobě jen to, co nám sáma/a řekneš.

Je můj hovor nahráván?
Žádné hovory se na LD DKC nikdy nenahrávají, to by bylo překročení etického kodexu a také porušení důvěrnosti.
Proto se nemusíš bát, že by byl váš hovor nějakým způsobem monitorován.

Kolik mě bude hovor stát?
Volání je zpoplatněno dle aktuálního tarifu, který máš nastavený na tvém telefonu.

Jak to u nás vypadá?

Přečti si naše komiksy

Přečti si naše komiksy

Komiksy ke stažení

Napiš na email Linky důvěry Dětského krizového centra